• Beste leden, ouders van leden, vrijwilligers en supporters,

  De afgelopen twee weken hebben een aantal vrijwilligers vanuit verschillende commissie en bestuursleden met alle seniorenteams gesproken. De boodschap vanuit de vereniging mag duidelijk zijn:

  We zijn een prachtige vereniging, toch moeten we het met z’n allen doen en wij hebben dus jouw hulp nodig!

  Zoals we door middel van de posters in de kantine, de eerder verzonden e-mail en in de gesprekken duidelijk wilden maken, kunnen we op allerlei manieren en plekken in de vereniging hulp gebruiken. De openstaande plekken moeten worden ingevuld om onze vereniging draaiende te houden. We zijn hierbij ook meer mensen nodig dan in de huidige organisatie, omdat een klein aantal mensen nu een veel te grote last draagt.

  Het bewustzijn hierover is inmiddels vergroot echter dat bewustzijn moet omgezet worden in actie, actie door jou!

  Als vereniging staan we zowel in het bestuur als in alle huidige commissies zeker open om zaken anders en op een nieuwe manier in te vullen. Er zijn taken en functies met bestaande functieomschrijvingen bekend zoals het op dit moment wordt ingevuld. Juist door dingen samen te doen, in duo’s, met een groep of een team kunnen we zaken misschien juist praktischer invullen.

  Geef je dus nu op voor een commissie waar je interesse in hebt dan kunnen we daarna middels de zittende leden en andere nieuwe aanmeldingen naast jou, in gesprek gaan hoe we het op gaan pakken. Ook is er ruimte voor het ontplooien van nieuwe initiatieven op alle gebieden.

  Mocht de nood nog niet duidelijk zijn dan bij deze; geen concrete actie betekent direct vanaf het komende seizoen geen bestuur, geen kantine, geen scheidsrechters, kortom geen voetbal… dus neem je verantwoordelijkheid.

  Samen moeten we hier door komen en samen zullen we er voor zorgen dat ook de commissies bezet worden; samen betekent dat iedereen een klein deel doet en we hopen dat jij daar een deel van bent.

   

  Onze doelstelling is om onze voetbalvereniging voor de toekomst bestaansrecht te geven en te behouden. Dat kan alleen met de inzet van vrijwilligers, leden, ouders en supporters. Het invullen van deze vragenlijst (duurt max. 5 minuten) biedt inzicht waar nog kansen liggen. 

  Gebruik voor 26 juni onderstaande link of QR code

  https://forms.office.com/r/k3fXUC94kB

   

  Meld je na het invullen van de vragenlijst aan via vrijwilligers@vvlemelerveld.nl

   

  Namens de vrijwilligers van het vrijwilligersoffensief.

  Met sportieve groet,

   

  Mark Brok

  Voorzitter