• Beste leden, ouders van leden, vrijwilligers en supporters,

  Begin juni 2022 is V.V. Lemelerveld een vrijwilligersoffensief gestart. De nood aan een tekort aan vrijwilligers was dusdanig hoog dat er actie ondernomen moest worden. Door ondere andere gesprekken te voeren met de seniorenelftallen en door het opzetten van een enquête zijn er stappen ondernomen om het vrijwilligersbestand uit te breiden.

  Met vol enthousiasme wil de vereniging naar buiten brengen dat de ondernomen acties een groot succes genoemd kan worden. Bij het opzetten van het vrijwilligersoffensief zijn er grote spandoeken opgehangen in- en buiten de kantine met daarop, ingevulde en vacante, vrijwillige functies binnen V.V. Lemelerveld. Destijds waren er 26 functies, zowel in het bestuur als in verschillende commissies, vacant. Met groot genoegen kan er medegedeeld worden dat er 19 vacante posities, door een groot aantal aanmeldingen zijn ingevuld en dat er nog verschillende gesprekken gevoerd worden met belangstellenden!

  Hierbij kan er geconcludeerd worden dat wij goed onderweg zijn om de vereniging met zoveel mogelijk vrijwilligers draaiende te kunnen houden, maar we zijn er nog niet.

  Heb jij alsnog interesse voor een functie binnen het bestuur of binnen een commissie? Of ben jij benieuwd wat de mogelijkheden zijn? Meld je dan aan via vrijwilligers@vvlemelerveld.nl

  Via deze weg willen wij alle leden, ouders van leden en vrijwilligers van harte uitgenodigd om de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij te wonen op maandag 24 oktober 2022, aanvang 20.00uur. Wij hopen jullie allen te begroeten in de kantine van V.V. Lemelerveld!

  Aan alle betrokkenen bij het vrijwilligersoffensief, wij willen jullie danken voor jullie inzet!

  Met sportieve groet,
  Mark Brok
  Voorzitter V.V. Lemelerveld