• De indeling van de voetbalteams voor het seizoen 2024-2025 is bijna gereed. Maandag 10 juni zal de indeling bekend gemaakt worden via de site van VV Lemelerveld, deze zal begin van de avond online gaan. We weten dat dit vooral voor veel jeugdspelers en vaak ook de ouders een spannend moment is.

  Graag willen we toelichten op welke wijze deze teamindeling tot stand is gekomen.

  Vanaf de winterstop zijn de coördinatoren van de technische commissie begonnen met de opbouw van de indeling. Hiervoor worden een aantal stappen doorlopen. Om te beginnen wordt gekeken naar het aantal spelers dat beschikbaar is per geboortejaar voor het komende seizoen. Op deze manier wordt een inschatting gemaakt van het aantal te vormen teams in een leeftijdscategorie. Vervolgens inventariseren de coördinatoren bij de trainers en/of leiders in hun leeftijdscategorie naar hun ervaringen gedurende het seizoen. Daarnaast worden gedurende het seizoen wedstrijden en trainingen van de teams bekeken en wordt er regelmatig gevraagd en ongevraagd tussen trainers/leiders en de TC gesproken over de ontwikkelingen van spelers en speelsters.

  De coördinatoren maken vervolgens een eerste indeling in de periode maart/april, gebruikmakend van en in overleg met de trainers. Vooral aan het eind van de competities, in de maand mei, wordt in samenspraak met betrokkenen specifieker gekeken welke elftallen gevormd kunnen worden per leeftijdscategorie. Hierbij wordt gekeken naar de ontwikkeling van de spelers en in welke mate zich dat verhoudt met de overige spelers van het team, de teamsamenstelling en er worden sociale aspecten meegenomen. Ook wordt bij het bepalen van het aantal spelers per team de ervaringen van de teams en tussen de leeftijdscategorieën uit afgelopen seizoen meegenomen.

  De teams indelen is een dynamisch proces. Daarom wordt de voortgang van dit proces elke 5 tot 6 weken besproken in de vergadering van de technische commissie. Bij twijfel worden door de coördinatoren aan de trainers, leiders en het kader voor komend seizoen nog om extra advies gevraagd. De gemaakte keuzes en samenstelling van de teamindeling valt onder de eindverantwoordelijkheid van de coördinatoren.

  Net als elk jaar is het een heel complexe puzzel die gelegd moet worden. Elk jaar lijkt het lastiger te worden doordat leden later beslissen wat ze willen en het lidmaatschap vrijblijvender lijkt te worden. Toch zijn we van mening dat, door de prettige onderlinge samenwerking en de hulp van velen (coördinatoren, trainers, leiders, grensrechters en spelers), we goed onderbouwde en mooie teams hebben kunnen vormen. Echter wanneer keuzes gemaakt moeten worden zullen we veel mensen tevredenstellen, maar er zullen vast enkele vragen of teleurstellingen zijn. Hier zijn wij ons gedurende het hele proces van bewust. We begrijpen als er vragen zijn. Deze vragen kunnen gesteld worden aan de betreffende coördinator. Je kunt de vragen aanmelden via technischecommissie@vvlemelerveld.nl. We zullen alle vragen bespreken en komen met een door de voltallige TC gesteund antwoord.

  Tenslotte nog een dringende oproep aan jullie als leden en ouders van spelende jeugdleden. Gelukkig hebben we veel vrijwilligers die helpen bij de diverse teams als trainer, begeleider, grensrechter of in welke rol dan ook. Daar zijn we ontzettend blij mee. Maar we kunnen altijd hulp gebruiken bij diverse teams. En ook bij de Technische Commissie. Dit hoeft niet altijd voetbalinhoudelijke kennis te zijn. Ook organisatorische hulp is van harte welkom. Immers, binnen een vereniging moeten we het met z’n allen en samen doen! Als je interesse hebt in een rol bij een elftal of wilt helpen bij de Technische commissie, neem dan contact op via technischecommissie@vvlemelerveld.nl.

  Vriendelijke groeten en alvast een mooi nieuw seizoen,

  Technische commissie VV Lemelerveld