• Voetbalvereniging Lemelerveld heeft twee vertrouwenspersonen, Jelly en Harry van der Vegte. Voor al het gedrag dat het plezier in voetballen in de weg staat en je niet zelf op kunt lossen, kun je bij hen terecht.

  Hierbij stellen wij ons even aan je voor

  Wij zijn Jelly en Harry van der Vegte, wij zijn getrouwd en hebben drie voetballende kinderen. Ook wij hebben jarenlang gevoetbald bij de voetbalvereniging Lemelerveld. Harry heeft jaren met veel plezier training gegeven aan de dames en de jeugd. Nu is onze hobby voetbal kijken.

  In het dagelijks leven is Jelly remedial teacher en helpt kinderen met leer- en gedragsproblemen. Harry geeft dagelijks leiding aan een afdeling van een logistiek bedrijf. Vanuit ons werk zijn we getraind en hebben we ervaring met het oplossen van conflictsituaties en ongewenst gedrag.
  Het bestuur heeft ons gevraagd om vertrouwenspersoon te worden. Daar hebben wij mee ingestemd. Hierna leggen wij verder uit wat dit inhoud en wat de werkwijze is.

  Wat is ongewenst gedrag?

  Plezier in sport en ontmoeten is belangrijk. Gedrag dat dit plezier in de weg staat, is ongewenst. Ongewenst gedrag kan zijn pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, vechten, schoppen, slaan enz. Kortom: gedrag dat niet past binnen onze sportieve vereniging en waar jij of een ander onder lijdt.

  Het is jammer, maar overal waar groepen mensen bij elkaar komen bestaat de kans dat ongewenst gedrag ontstaat. Met het aanwijzen van een vertrouwenspersoon geeft het bestuur aan dat voor dit ongewenste gedrag geen plaats is binnen onze vereniging.

  Waarom een vertrouwenspersoon?

  Op ons sportpark kunnen we op een ontspannen manier voetballen en elkaar ontmoeten. Belangrijk daarbij is dat we op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Toch kan het gebeuren dat bepaald gedrag, dat als een grapje begon, vervelend wordt. Jij of iemand anders in je omgeving kan daar onder lijden. Dan gaat het gedrag over een grens.

  Wanneer neem je contact op?

  Als er problemen zijn kan dat het beste opgelost worden door de betrokken personen zelf. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij het zelf oplossen niet lukt. In die gevallen kan er een beroep op ons gedaan worden. Samen bekijken we op welke manier het beste gehandeld kan worden. Uiteraard is ons gesprek vertrouwelijk en zonder jouw toestemming zullen wij  geen verdere stappen ondernemen.

  Hoe neem je contact op?

  Je kunt ons mailen als je zelf te maken hebt met ongewenst gedrag of dat je tijdens of na het sporten ontdekt dat iemand anders er onder lijdt.

  jellyenharry@gmail.com