• Beste leden,

  In het voorjaar van 2022 heeft een afvaardiging van de TC vrijblijvend een gesprek aangevraagd met een medewerker van de KNVB. Items die wij wilden bespreken kunnen samengevat worden als:
  - Visie op doorstroom van junioren naar senioren
  - Duurzaam selectiebeleid

  We hebben een prettig gesprek gehad. Op verschillende vlakken bevestiging gekregen van zienswijze, maar ook heeft het nieuwe inzichten opgeleverd. Mede door dit gesprek hebben we de indeling van de velden ten behoeve van trainingen op de kop gegooid. Zie voor de vernieuwde indeling de bijlage.

  De strekking is dat we als vereniging het nu beter mogelijk maken om de verbinding tussen ‘verwante’ teams te leggen. Te denken valt aan leeftijd, niveau of geslacht. Doel hiervan is een toename van spelplezier, prestatie en een langere verbintenis aan onze club.

  Nu hebben we mooie faciliteiten op ons sportpark, maar feit is dat de beschikbare ruimte voor trainingen beperkt is. We streven ernaar om een eerlijke verdeling toe te passen omtrent het gebruik van kunstgras (richtlijn 50% van trainingstijd). Dit lukt behoorlijk, maar met het nieuwe schema minder goed dan de jaren hiervoor. Ook kunnen we ons voorstellen dat een andere trainingsavond wennen is en mogelijk thuis voor uitdagingen zorgt.

  Hoe we hiermee om willen gaan: overleg en gun. We hadden bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een drieweekse cyclus zodat dames II en de veteranen ook ingedeeld staan op kunstgras. Naar onze mening maakt dat het overzicht niet duidelijker en is zo’n roulatiesysteem ook prima in de praktijk te maken. Ook de mogelijkheid tot eindpartijen laten we graag in de handen van de betreffende trainers.

  Getracht is om zoveel mogelijk leden vooraf mee te nemen in de plannen omtrent de nieuwe indeling. Het zit niet in beton, maar hopen de doelen wel overeind te houden. Feedback mag altijd: technischecommissie@vvlemelerveld.nl

  Dank voor de medewerking.

  Coördinatieteam voetbalzaken VV Lemelerveld

 • Veldindelin seizoen 2022 - 2023