• Sinds de coronamaatregelen half maart onze velden leeg achterlieten, komt het voetbal momenteel stapje voor stapje weer terug. Het begon op 29 april voorzichtig met het jeugdvoetbal. Kinderen t/m 12 jaar mochten zonder 1,5 meter afstand van elkaar weer voetballen en jeugd van 13 t/m 18 jaar mocht dit met 1,5 meter afstand. Een kleine twee weken later ging de bal ook weer rollen voor de volwassenen, weliswaar ook met onderling 1,5 meter afstand. Bovendien moeten op de accommodaties de coronaprotocollen strikt worden aangehouden om de kans op besmetting met het coronavirus minimaal te houden.

  Een nieuwe maatregel die vanaf 1 juni gaat gelden:

  • Vanaf 1 juni mag ook de jeugd van 13 t/m 18 jaar weer zonder 1,5 meter afstand voetballen en trainen (net als eerder al de kinderen t/m 12 jaar). Voor alle overige voetballers geldt de 1,5 meter afstand nog wel.

  Een nieuwe maatregel die vanaf 5 juni gaat gelden:

  • Vanaf 5 juni mag de jeugd t/m 18 jaar weer zonder 1,5 meter afstand vrij voetballen op het kunstgrasveld, zonder dat het georganiseerd wordt door de vereniging.

  De gemeentelijke sportparken zijn op dit moment alleen toegankelijk voor de reguliere gebruikers en georganiseerd door de vereniging. Dit om te zorgen dat de eigen activiteiten opgestart konden worden. Inmiddels zijn we weer verder en gaan we weer terug naar de oorspronkelijke situatie van open sportparken met inachtneming van de geldende richtlijnen. Dit betekent dat de gemeente Dalfsen op 4  juni de bordjes weer zal verwijderen op het sportpark. Kortom: ook anderen kunnen vanaf 5 juni weer gebruik maken van het kunstgrasveld. Voor alle duidelijkheid: dit gebruik is alleen toegestaan op momenten dat de vereniging  geen gebruik maken van het kunstgrasveld. Alle grasvelden zijn dicht voor onderhoud en herstel en wachten op een nieuw seizoen.

  Voor al deze punten geldt wel een voorbehoud: als er weer een grote piek komt in het aantal coronapatiënten, dan kunnen deze maatregelen worden teruggedraaid.

  Protocollen strikt blijven naleven
  Het kabinet heeft verschillende coronamaatregelen de afgelopen tijd afgeschaald. In het algemeen wordt het leven dus meer en meer zoals vanouds, maar dat kan soms ook verwarrend werken. We willen daarom benadrukken dat het van groot belang is dat iedereen de protocollen en richtlijnen blijft naleven. We moeten ons allemaal strak aan de protocollen blijven houden, want we willen geen terugval. Niet voor de gezondheid en niet voor de sport. Voor iedereen blijft gelden: geen wedstrijden, geen toeschouwers, geen gebruik van kleedkamers en douches.

  Scenario’s start competities seizoen 2020/’21
  Voor de competities geldt dat het tot 1 september het niet is toegestaan om wedstrijden te organiseren. Dit heeft vanzelfsprekend ook gevolgen voor de start van het seizoen 2020/’21. Achter de schermen bij de KNVB liggen diverse scenario’s klaar m.b.t. de start van dit nieuwe seizoen. Zoals altijd blijft de KNVB hierin de adviezen en richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM volgen. Volgende week komt het kabinet met meer informatie over de huidige geldende maatregelen. De KNVB verwacht dan ook de consequenties voor de diverse speeldagenkalenders bekend te kunnen maken, rekening houdend met de routekaart van het kabinet.