• Trainingen voor de jeugd worden weer opgestart

  27 apr 2020
 • Op dinsdag 21 april 2020 heeft het kabinet besloten dat jeugd tot en met 12 jaar (t/m O13) en tot en met 18 jaar (t/m O19) vanaf 29 april weer georganiseerd en beheersbaar mag gaan trainen. Alle teams kunnen trainen in de huidige samenstelling.

  Hoe pakken we dat op een veilige manier aan met elkaar?

  Algemeen

  – Blijf op de hoogte via onze website.
  – We committeren ons aan het sportprotocol van het NOC*NSF: https://nocnsf.nl/sportprotocol  Via de link is altijd het meest actuele bestand te gebruiken.
  – Kleedkamers en kantine blijven dicht.
  – De teams t/m onder 13 kunnen weer trainen, waarbij ze niet per se de 1,5 meter afstand hoeven aan te houden.
  – De teams vanaf onder 15 t/m onder 19 kunnen weer trainen, waarbij ze de 1,5 meter afstand dienen aan te houden.
  – Trainers / begeleiders dienen te allen tijde 1,5 meter aan te houden, tenzij hun leeftijd anders toelaat.
  – Het heeft sterk de voorkeur dat kinderen zelf naar de training gaan. Als het echt niet anders kan mogen ouders kinderen brengen en halen. Ouders gaan na het brengen direct naar huis en blijven niet bij de training.
  – Er is een aangepast trainingsschema, zie schema onder aan de tekst.
  – Er is een verplichte aangepaste routing op het sportpark.
  – Niet-leden kunnen meetrainen. Bij interesse kunnen zij mailen naar technischecommissie@vvlemelerveld.nl.
  – Niet-leden kunnen, na aanmelding en in overleg met de coördinator, meetrainen met een team naar gelang het aangepaste schema en leeftijdscategorie.
  – Bij het niet naleven van de plannen kan de vereniging besluiten geen aanbod meer te organiseren.

  Veiligheid spelers/speelsters

  – We hanteren het eerder genoemde sportprotocol.
  – Er is desinfectiemiddel beschikbaar op het sportterrein.
  – We hanteren een minder frequent trainingsschema dan gebruikelijk.
  – We hanteren een verplichte aangepaste routing op het sportterrein.
  – Er zijn in eerste instantie mensen aanwezig die kennis hebben van het plan in dit in goede banen leiden.
  – Hanteer de tijd, eerder dan 10 minuten vooraf de training aanwezig zijn is niet toegestaan voor spelers.
  – Hanteer de tijd, verlaat het terrein (en blijf niet hangen buiten) zo snel mogelijk na de training (max 10 minuten).
  – Neem zo min mogelijk spullen mee, overleg met je trainer wat te doen met de spullen

  Veiligheid trainers / begeleiders

  – We hanteren het sportprotocol.
  – Er is desinfectiemiddel beschikbaar op het sportterrein.
  – We hanteren een minder frequent trainingsschema dan gebruikelijk.
  – We hanteren een verplichte aangepaste routing op het sportterrein.
  – Er zijn in eerste instantie mensen aanwezig die kennis hebben van het plan in dit in goede banen leiden.
  – Kom maximaal 30 minuten van tevoren op het sportpark ten behoeve van de training.
  – Verlaat het sportpark zo snel mogelijk, met een maximum van 30 minuten na einde training.
  – Maximaal 1 persoon in de materiaalruimte.
  – Wees je bewust van hulpverlening: nood breekt wet, maar verleen bedachtzaam blessure hulp.

  Aangepast trainingsschema

  – De coördinator van de betreffende lichting is aanspreekpunt voor organisatorische vragen.
  – Het onderstaande trainingsschema is van toepassing vanaf 29-4.
  – Trainingen vinden plaats op het kunstgrasveld.
  – In overleg met de coördinator kunnen trainingen op de bepaalde dag later plaatsvinden.
  – In overleg met de coördinator is het mogelijk om in het weekend trainingen te organiseren.
  – Er vinden geen keeperstrainingen plaats.
  – Teams die zouden trainen op dinsdag 5-5-2020 kunnen op maandag 4-5-2020 trainen op veld 2.
  – Teams die trainen op maandag 4-5-2020 dienen om 20.00 uur 2 minuten stilte in acht te nemen.

  Tijdstip / Dag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
  16.30 – 17.30     Voetbalschool    
  17.30 – 18.30 O12-1
  O11-1
  O11-2
  O11-3
  O10-1
  O10-2
  O10-3
  O10-4
  O13-1
  O13-2
  O15-1
  O15-2
  O8-1
  O8-2
  O8-3
  O9-1
  O9-2
  19.00 – 20.30 MO17
  MO19
  JO17-2
  JO17-2
  JO19-1
  JO19-2
  JO13-3
  JO15-3
  MO15

  Verplichte routing

  Om vertrekkende en komende spelers/speelsters zo in mogelijk met elkaar in contact te laten komen hebben we een verplichte routing op het sportpark opgezet. Hoe de routing er uit ziet vind je hier. We willen de eerste week (woe t/m ma) de route voorzien van verkeersbegeleiders. Niet alle posities zijn voor alle dagen gevuld. Wil je je inzetten voor de jeugd en de vereniging stuur dan een mail naar voorzitter@vvlemelerveld.nl

  Overig

  – Veld 2 en het kunstgrasveld zijn vanaf 29 april alleen open voor georganiseerde trainingen van de voetbalvereniging, een balletje trappen met vrienden / vriendinnen is nog steeds niet toegestaan.
  – Het wetraveld is gezaaid en daarom volledig gesloten.
  – Veld 2 is na 30 mei gesloten.
  – Mochten er vragen zijn vanuit trainers / begeleiders graag contact opnemen met coördinator.
  – Mochten er vragen zijn vanuit coördinatoren graag contact opnemen met Leon Cents.

  Hierbij willen we oproepen om alle maatregelen in acht te nemen. Alleen dan kunnen de trainingen naar tevredenheid verlopen. Met diverse commissieleden hebben we deze plannen opgesteld. Dank voor het snel handelingen op zo’n korte termijn.