• Beste leden en/of ouders van leden,

  De vakanties zijn voor een groot deel van ons begonnen. Geniet er van! De afgelopen maanden kwam er veel op ons af als bestuur, waar we snel moesten handelen op acuut stop zetten van trainingen/wedstrijden en het per direct sluiten van de kantine op 12 maart. Daarna kwam het besef dat dit wel eens hele grote gevolgen kan hebben voor de vereniging, ook financieel. Maar tegelijkertijd ook realisme dat gezondheid boven alles staat!

  We hebben deze afgelopen periode veel tijd moeten steken in ons financiële huishoudboekje. We hebben zoveel als mogelijk een beroep gedaan op regelingen van de overheid en instanties om financieel niet te veel schade op te lopen. We zijn er nog niet, maar de vooruitzichten zijn beter, ook op sportief gebied.

  Na versoepeling van de maatregelen, een zucht van verlichting. Gelukkig mochten we weer onder bepaalde voorwaarden trainen. Eerst voor de jeugd, later ook voor de senioren. In samenspraak met een aantal commissies hadden we een plan in elkaar gezet, waardoor we vrij snel weer konden trainen. Dank daarvoor! Er is toch niets mooiers dan dat de bal weer mag rollen en weer te kunnen voetballen! Daar doe je het allemaal uiteindelijk voor.

  Financiën
  Het voortijdig beëindigen van het voetbalseizoen door het coronavirus heeft grote maatschappelijke en financiële gevolgen voor vv Lemelerveld.  Een groot deel van onze vaste kosten (bv de huurkosten van de voetbalvelden, energie en salarissen) lopen het gehele jaar door. Daar in tegen zijn de kantine inkomsten binnen vv Lemelerveld- goed voor ruim 1/3e van onze totale inkomsten - compleet weggevallen in de afgelopen periode. In bedragen moet je dan denken aan tienduizenden euro’s. Iedereen zal begrijpen dat dit een groot gat slaat in onze opgestelde begroting. 

  Contributie
  Daarom is het van allergrootst belang dat de contributiebetaling op normale wijze wordt voortgezet. Deze inkomsten leveren vv Lemelerveld ca 40% van de totale clubinkomsten op. De hoogte van de jaarlijkse contributie is door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

  De contributie inning wordt m.i.v. het nieuwe seizoen per kwartaal van de rekening geïncasseerd op de 20e van de maanden juli, oktober, januari en april. Voor het corona virus hadden we als bestuur dit plan al vastgesteld, we willen het in deze periode toch in gang zetten.

  Jeugdsportfonds Sport en Cultuur
  Het Jeugdfonds Sport en Cultuur betaalt de contributie van kinderleden waarbij de ouders niet in staat zijn om contributie te betalen. Het fonds heeft nu ook een coronaregeling gelanceerd voor mensen die door de coronaproblemen geen contributie meer kunnen betalen. Meer informatie op: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/overijssel/

  Om van deze mogelijkheid gebruik te maken stuur een mail naar contributie@vvlemelerveld.nl

  Nieuw seizoen
  Ondertussen is er ook hard gewerkt aan het nieuwe seizoen. De afgelopen tijd is er achter de schermen ongelofelijk veel werk verzet door diverse commissies en vrijwilligers om o.a. teamindelingen voor elkaar te maken, begeleiding voor de teams te regelen, onderhoud aan het sportpark uit te voeren, (nieuwe) sponsoren te benaderen, bespreking openstelling totale sportcomplex met in acht neming van de corona-maatregelen etc. We zijn bijna klaar voor het nieuwe seizoen dat op 1 juli is gestart. Krijg je een vraag om wat voor de vereniging te willen doen? Zeg altijd ja, je kunt altijd jouw steentje bijdragen aan het mooier maken van onze vereniging.

  Hoe ziet de weg naar de start van de competitie eruit?

  10 juli: competitie indeling voor de A-categorie (1e, 2e en 3e) is bekend gemaakt.

  24 juli: Publicatie poule-indelingen beker A-categorie

  25 juli: Publicatie wedstrijdprogramma beker A-categorie

  7 augustus: Publicatie poule-indeling beker B-categorie

  21 augustus: Publicatie indelingen B- categorie

  29/30 augustus: Start bekercompetitie

  19/20 september: Start competitie

  Trainingen zullen opgestart worden i.o.m. trainers en leiders. Je krijgt van hen bericht.

  Tot slot wens ik iedereen een hele fijne vakantie. Geniet van deze tijd. Blijf gezond en graag tot ziens op ons sportpark.

  Namens bestuur vv Lemelerveld,

  Mark Brok
  voorzitter