Mogelijkheden

Voor nu en in de toekomst

De sponsoring van de voetbalvereniging Lemelerveld is nodig om de beoefening van de voetbalsport voor haar leden nu en in de toekomst mogelijk te maken en te behouden. Ondanks de grote inzet van vrijwilligers kan dit niet alleen gefinancierd worden uit de opbrengsten van de contributiegelden. Meer professionelere aanpak, opleidingen, activiteiten en begeleiding vraagt om steeds meer financiële armslag binnen de vereniging.
De voetbalvereniging Lemelerveld ziet daarom uw sponsoring als een bijdrage en ondersteuning voor de haar tot doel gestelde taken. Stichting Voetbalpromotie Lemelerveld (SVL) wil dit graag met u als sponsor te verwezenlijken. Het streven naar onderlinge betrokkenheid, zakelijke contacten, goede public relations en promotie voor het dorp Lemelerveld zijn zaken die de SVL zeer serieus neemt.

Veel media mogelijkheden

Met ruim 700 leden en donateurs, het clubblad dat in ruim 600 gezinnen en bedrijven gelezen wordt, de honderden toeschouwers die wekelijks Sportpark “Heidepark” bevolken, de (programma)aankondigingen in Lemelervelder en onze eigen website, heeft de Voetbalvereniging Lemelerveld een sponsor veel te bieden.

Voetbalvereniging Lemelerveld werkt met pakketsponsoring, dat wil zeggen dat er voor de verschillende sponsorbedragen een overzichtelijk pakket van faciliteiten wordt aangeboden. Doel is het budget voor de vereniging te verhogen en u als ondernemer heeft de mogelijkheid uw naam meer te etaleren binnen onze vereniging. Door middel van contracten van 3 en 5 jaar wil de SVL naar de sponsors toe een stuk duidelijkheid brengen over wat er met de sponsor is afgesproken, alsmede op welke faciliteiten de sponsor kan rekenen binnen de vereniging.

Groot bereik

Uw sponsoring zal zeker opgemerkt worden door de vele bezoekers en clubleden die wekelijks op onze voetbalvelden aanwezig zijn. Het bereik is groot aangezien onze elftallen niet alleen bezoekers krijgen uit Lemelerveld, maar uit geheel Oost Nederland. Voor u als sponsor is op en rondom ons sportpark een plaats te vinden.

Bent u als ondernemer geïnteresseerd om onze vereniging te ondersteunen, op welke wijze dan ook, dan is de SVL bereidt om vrijblijvend met u van gedachten wisselen en willen graag de activiteiten van commissie nader toe lichten.
Gezien de mogelijkheden die wij als commissie hebben zullen wij zeker een bij uw budget passende besteding voor uw sponsoring vinden, waarbij de vereniging u er zeer erkentelijk voor zal zijn.

Andere sponsorvormen

Naast pakketsponsoring zijn er nog diverse andere sponsorvormen mogelijk. Een aantal voorbeelden: shirts, inloopshirt, speler van de week, speler van het jaar, sportbroek, sportkousen, sporttassen, tenue clubhuispersoneel, tenue teamleiders, tenue clubscheidsrechters, topscorer, trainingspakken, verzorgingsmaterialen, wedstrijdbal 1e elftal.

De SVL gaat graag met u in gesprek over sponsor mogelijkheden.