• Het covid-19/corona-virus hield en houdt ons nog in een stevige greep vast. Om de uitbraak in te dammen en het voor verzorgenden in ziekenhuizen, verpleeghuizen en misschien wel thuis, een werkbare situatie te creëren, lag het openbare leven door maatregelen van de overheid grotendeels plat. We hopen dat leden, vrijwilligers en hun familie in goede gezond verkeren. Voor diegene die te maken hebben met het virus, beterschap en veel sterkte.

  Wekenlang lagen de voetbalvelden er stil bij vanwege de maatregelen tegen het coronavirus. Maar nu zien wij het eerste lichtpuntje om de verenigingsactiviteiten weer voorzichtig op te kunnen starten: op dinsdag 21 april 2020 heeft het kabinet besloten dat jeugd tot en met 12 jaar en van 13 tot en met 18 jaar vanaf 29 april weer georganiseerd en beheersbaar mag gaan trainen.

  Zo mogen kinderen tot en met 12 jaar (basisschoolleeftijd, t/m onder 13 leeftijdscategorie) van de overheid weer komen trainen, waarbij ze niet per se de 1,5 meter afstand hoeven aan te houden. Voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar (voortgezet onderwijs, onder 14 t/m onder 19 leeftijdscategorie) is dit ook toegestaan mits zij wél op 1,5 meter afstand van elkaar blijven. Een van de maatregelen is dat ook niet-leden mee kunnen trainen. Wil je meetrainen en ben je geen lid van de voetbalvereniging meld je dan aan via technischecommissie@vvlemelerveld.nl

  Als voetbalvereniging hebben we de intentie vanaf woensdag 29 april weer te beginnen met de trainingen voor de jeugd. Op 24 april hebben we aan het begin van de avond de eerste informatie ontvangen van de KNVB en de gemeente Dalfsen. We willen het weekend gebruiken om de trainingen voor te bereiden, schema’s te maken en nadere maatregelen te nemen. Houdt de site in de gaten voor nadere berichtgeving over de trainingen.

  Velden deels gesloten

  In het eerste weekend van de maatregelen werd nog veelvuldig gebruik gemaakt van het kunstgrasveld. Na een oproep om niet meer op de velden te voetballen was het stil op de velden. Veld 2 en het kunstgrasveld zijn vanaf 29 april alléén open voor georganiseerde trainingen van de voetbalvereniging Lemelerveld. Een balletje trappen met vrienden/vriendinnen is nog steeds niet toegestaan. De maatregelen laten dat nog steeds niet toe. Het wetraveld is door gezaaid en is daarom helemaal gesloten.

  Consequenties

  Wat de financiële consequenties zijn van het plotseling stop zetten van de competitie, trainingen en het definitief beëindigen van de competitie i.c.m. de sluiting van de kantine, zijn we op een rij aan het zetten. Tot nu toe missen we uit de kantine diverse inkomsten en hebben we met een gedeeltelijke overtollige voorraad te maken. Ook doen we een inventarisatie op vaste kosten, zoals energie etc. Voor compensatieregelingen door de overheid ingesteld hebben we ons aangemeld. Voorlopig betalen we de vrijwilligerskorting aan onze leden die vrijwilligerswerk hebben gedaan nog niet uit. Het is op dit moment afwachten wat alle consequenties zijn.

  Inventarisatie voor teamindelingen

  Alhoewel de competities stil liggen en alle zaken rondom de voetbal even op een laag pitje staan, kijkt de vereniging toch al verder naar volgend seizoen. Voor aankomend seizoen is de vereniging namelijk al weer druk bezig met de team indeling. Ondanks het ontbreken van een tweede seizoenshelft doet de vereniging haar best om een zo eerlijk mogelijke indeling te maken. Om de teamindeling zo goed mogelijk te laten verlopen zou de vereniging graag willen weten of er eventuele afmeldingen zijn voor het volgende seizoen.

  Het is vervelend als de teams rond zijn en er na het proces nog afmeldingen binnen komen. Daarom de hoogste tijd om na te gaan denken over het volgende seizoen. Ben je van plan om te stoppen bij VV Lemelerveld?  Laat dit dan voor 1 mei weten via onze website.

  Digitaal overleg

  In afwachting van versoepeling van alle maatregelen heeft het bestuur digitaal overleg met beeld en geluid. De voorzitters van de voetbalverenigingen in de gemeente Dalfsen hebben ook via de digitale weg overleg met elkaar en ook met de voorzitsters van LHC en de Bevers is nauw contact. Met dit digitale overleg stemmen we samen vele zaken af, op en met elkaar en houden we elkaar op de hoogte.

  Actualiseren ledenbestand

  Tot slot: we willen bezig met het actualiseren van het ledenbestand. Doordat er geregeld vergeten wordt een wijziging in bijvoorbeeld NAW-gegevens door te geven, zijn er een aantal mutaties ontstaan. Met behulp van het formulier in onderstaande link willen wij dit in één keer gladtrekken. Een vriendelijke verzoek aan een ieder van u dus om de benodigde gegevens in te vullen, dus ook wanneer er de afgelopen jaren geen wijzingen hebben plaatsgevonden in uw gegevens!

  Link naar het formulier: https://drive.google.com/open?id=1sIwSVPu3URXdUFavgTv2Ld6SchB1HhqL

  Het formulier krijgt iedereen ook via de app toegestuurd. Het ingevulde formulier kan gestuurd worden naar: ledenadministratie@vvlemelerveld.nl

  Bij voorbaat hartelijk dank.

  Wees sterk, blijf gezond, kijk naar elkaar om, help waar nodig en steun onze lokale ondernemers.

  Namens het bestuur,

  Mark Brok
  voorzitter vv Lemelerveld