• VV Lemelerveld biedt van jong tot oud, recreatief of prestatiegericht, voetbalactiviteiten aan voor eenieder met een lidmaatschap. Om dit mogelijk te maken heeft Lemelerveld vrijwilligers en medewerkers aan haar gebonden die actief zijn op de velden voor onze leden. De vereniging heeft diverse doelen en één daarvan is het zo hoog mogelijk laten voetballen van het eerste elftal. Om dit te bewerkstelligen heeft de vereniging een technisch beleidsplan. Hierin staat de gedachte en aanpak beschreven. De essentie in het verhaal is de rode draad door de verschillende opleidingsfases: dit moet op elkaar zijn afgestemd. Om dit proces te bewaken heeft de vereniging de functie van HO (hoofd opleiding) vormgegeven.

  De afgelopen jaren is deze bezet geweest en met name gericht geweest op de meer prestatie teams per lichting. Vanwege omstandigheden zal de functie voorlopig niet worden ingevuld en is de vereniging op zoek gegaan naar een alternatief aangezien zij een rode draad door opleiding, naar gelang de voetbal gedachte, van grote waarde acht. Met de zoektocht is niet alleen gekeken naar een éen-op-één opvulling van de vrijgekomen functie. Het werken met een hoofd opleidingen heeft ook vragen opgeroepen. Is het niet wijs of om juist de expertise in te zetten bij trainers met minder ervaring? Bereik je niet meer resultaat door het niveauverschil tussen de teams te verkleinen in plaats van extra inzet bij het hoogst spelende team? 

  VTON

  Gevonden alternatief is het digitale platform VTON. Zij bieden een complete voetbalopleiding voor de jeugd. De methode is een doorlopende leerlijn voor jeugdspelers van 5 t/m 19 jaar. Zowel trainers als spelers werken in een jaarplanning samen aan concrete doelen. Met het hanteren van de methode komen alle aspecten aan bod: technisch, tactiek, fysiek en mentaal. Het platform kent meer dan 950 kant-en-klare trainingen. De meer ervaren trainer kan zijn eigen trainingen samenstellen in de app. Middels de app kunnen trainers de geboden oefenstof inzien, deze tonen aan spelers ten behoeve van uitleg, spelers eenvoudig monitoren en de gedane activiteiten afvinken waardoor de volgende stap in de leermodule zal worden gegenereerd. De app kent op maat gemaakte oefenstof per lichting. De presentatie van de oefenstof in de app is modern: niet enkel tekst maar ook video’s. De gedachte van VTON en Lemelerveld komen overeen: trainen met bal. De oefeningen in de app zorgen ervoor dat spelers hun fysiek op orde is, lettend op gemaakte meters per training, maar alles doen we met de bal. Kinderen kunnen punten verdienen via de playapp nadat ze deze gedownload hebben. Met deze punten kunnen ze video’s downloaden van professionele voetballers die trucjes en andere activiteiten online zetten. Op deze wijze hopen we de spelers te stimuleren ook thuis te blijven trainen en het plezier te vergroten. De vereniging denkt met de samenwerking trainers en spelers te kunnen voorzien in doordacht, leerzaam en leuk voetbalaanbod.  Meer informatie is te vinden op: Complete voetbalopleiding voor de jeugd - VTON Voetbalmethode 

  Gebruik VTON

  Trainers gebruiken de app bij iedere training. Thuis kan de training van die avond al worden ingezien en worden vastgezet. Hierdoor is het gebruik van internet op het veld niet noodzakelijk. De vereniging kent één of meerdere admins die de mailadressen van trainers koppelen aan het team en de daarbij horende lichting waardoor het systeem de juiste oefenstof genereerd. De organisatie VTON geeft technische ondersteuning op kantoortijden mocht dit nodig zijn. De vereniging draagt zorg voor de uitvoering in de praktijk, tijdens trainingen. Daarnaast komt er jaarlijks een trainer van VTON een workshop geven aan alle trainers over de omgang met het systeem op het veld. We zien de samenwerking met VTON als een meer-jaren project, maar hopen uiteraard dat op korte termijn het resultaat van kwalitatief nog betere trainingen en gebruiksgemak snel zichtbaar is. 

  Implementatie VTON

  So far so good. De meest interessante vraag is op welke wijze we dit succesvol werkend kunnen krijgen binnen onze vereniging. Door de pandemie is er momenteel geen competitie, sterker nog: doordeweeks dienen we om 20.30 uur het terrein verlaten te hebben. Een workshop door VTON is fantastisch, maar momenteel niet uitvoerbaar vanwege de aantallen trainers die aanwezig dienen te zijn. En laten we eerlijk zijn: voor de spelers is trainen met geen wedstrijd in het vooruitzicht ook anders. Wat kan er wel? We hebben besloten dat het wijs is om een pilot te draaien met een divers aantal teams en trainers. Wij hopen een goed beeld te krijgen over hoe het programma werkt voor: de admins binnen de vereniging, de trainers, de verschillende lichtingen en verdere onvoorzienigheden. Wij denken dat een andere methodiek in deze tijd ook bevorderend werkt voor het plezier op trainen: ff wat anders. Alles kent het doel om vanaf, in ieder geval, het nieuwe seizoen volledig en vloeiend te werken met VTON. 

  Hoe ziet de pilot eruit?

  De volgende teams gaan werken met VTON: JO19-1, JO17-2, MO17-1, JO15-2, JO13-1, JO13-2, JO12-3, JO11-3, JO10-3, JO9-3 en JO8-3. Reden hiervoor is dat we de pilot groep enigszins compact willen houden, maar wel dusdanig dat het een goed beeld geeft van de diversiteit van teams binnen de verenging. Alle trainers en begeleiders ontvangen (deze) informatie. Via de website informeren we alle leden. Met een gezamenlijke aftrap met de trainers en begeleiders van de teams luiden we de pilot fase in. Bedoeling is dus dat de teams twee trainingen in de week aan de slag gaan met VTON. We hebben met de coördinatoren een compacte groep samengesteld die wisselend aanwezig zullen zijn op trainingsavonden voor ondersteuning en het monitoren van het gebruik. Na vier weken gaan we evalueren en geven we verder vorm aan het implementatieplan. 

  Programma:

  Week 6  : begeleidend schrijven (bij deze)

  Week 7  : inregelen van de app (toewijzen trainers aan teams, trainers voegen spelers toe)

  Week 8  : 27 februari aftrap pilot fase

    *13.00 uur – 14.30 uur: JO8-3, JO9-3, JO10-3, JO11-3, JO12-3

    *14.30 uur – 16.00 uur: JO13-2, JO13-1, JO15-2, MO17-1, JO17-2, JO19-1

  Week 9  : pilot week 1

  Week 10 : pilot week 2

  Week 11 : pilot week 3

  Week 12 : pilot week 4

  Week 12 : 27 maart evaluatie (nadere informatie volgt) 

  Coördinatoren contactgroep

  -  Dennis Schotman
  -  Sander van den Berg
  -  Walter Wagenmans
  -  Leon Cents 

  Voor de trainers van de pilot groep

  Via een e-mail in week 7 krijg je inloggegevens. Let op! De mail kan terechtkomen in je ‘ongewenste mailbox’ Je kunt met de gegevens inloggen in je persoonlijke omgeving via de website www.vton.nl Door te klikken op ‘inloggen webapp’ (rechtsboven). Kijk vervolgens rustig rond.

  -  Teamoverzicht
  Hier zie je welk team is geselecteerd, je kunt hier je spelers toevoegen. 

  -  Jaarplanning
  Hier zie je je training voor deze week en de komende weken. Na het uitvoeren van de trainingen kun je met het vinkje rechts aangeven dat deze voltooid zijn. Het systeem laadt dan de oefenstof van de volgende week in.                                        

  -  Doelstellingen
  Hier is te lezen waaraan je werkt met je team.

  -  Training samenstellen
  Niet iedereen heeft deze functionaliteit. Op termijn zouden trainers hier eigen oefenstof kunnen verwerken in de app.

  -  Mijn trainingen
  Eventuele zelfgemaakte trainingen zijn hier zichtbaar

  -  Veel gestelde vragen, over VTON en contact: behoeft geen toelichting
  Trainers kunnen de oefenstof ook inzien via de app op de smartphone (VTON trainer). Spelers toevoegen via app kan niet, de overige functionaliteiten zijn beschikbaar. De app is te downloaden in de app- dan wel   playstore. Via de app of website heb je volgende functionaliteiten:

  - Speler statistieken
  Je kunt hier de aanwezigheid op de training bijhouden, inzet & motivatie beoordelen, spelersprestaties beoordelen en punten toekennen aan spelers die werken met de VTON play app (zelfstudie voor spelers).   

  - Veld organisatie
  Kenmerkend voor de methodiek van VTON is de basis-veld-organisatie. Meer informatie daarover is te zien via de video.

  - Leerdoelen
  Zichtbaar waar je aan werkt met elkaar

  -  Methodische stappen
  Loopt het? Lukt het? Leert het? Manieren om de activiteit passend te maken.

  De spelers kunnen de VTON play app downloaden. Stimuleer dit ook. In hun omgeving staat oefenstof voor thuis en kennis vragen. Ze kunnen punten verdienen (Vcoins). Met de punten kunnen ze leuke filmpjes inzien van profs. 

  Tot slot

  Het is een prachtig product vinden wij. Wij hopen dan ook dat het gaat leven binnen de vereniging en dat we er volop van gaan profiteren. Voor de pilot groep: alvast hartelijk dank voor de medewerking. Probeer zoveel mogelijk uit. Een overstap naar een andere werkwijze gaat nooit vanzelf. We verwachten middels deze pilot veel te leren. Voor nu, tijdens de pilot of in de toekomst: bij vragen of opmerkingen, laat het ons weten via technischecommissie@vvlemelerveld.nl 

   

  TC & JC VV Lemelerveld