• Historie Voetvereniging Lemelerveld

  VV Lemelerveld is officieel opgericht op 1 mei 1945. De precieze datum van oprichting schijnt eerder geweest te zijn. Piet Bras die aan de Dorpsstraat een schoenenmakersbedrijfje had was een van de oprichters. Hij was het ook die het zo karakteristieke witte hemd met oranje baan invoerde. Ondanks de verschillende christelijke stromingen in het dorp werd, mede door Pastoor Morsselt, een zondagvereniging voor alle gezindten opgericht.

  Al veel eerder waren in Lemelerveld echter groepjes jongeren actief met voetballen. De eerste elftalfoto dateert al uit 1929. Onder namen als Stormvogels, Blauw wit en Red Boys werden op percelen van de familie Kingma aan de Nieuwstraat en op weilanden aan de Weerdhuisweg onderlinge wedstrijdjes gespeeld.

  Jan Hagedoorn

  Na de oorlog streek in Lemelerveld een man neer die een geweldige stempel op de net opgerichte vereniging zou drukken. Zijn naam: Jan Hagedoorn. Geboren in Gramsbergen verhuisde hij met zijn familie naar Nieuwerkerk aan de IJssel onder de rook van Rotterdam. In de oorlog werd de jonge Hagedoorn door de Duitsers opgepakt en tewerkgesteld in Duitsland. Na de bevrijding voegde hij zich bij zijn familie die vanuit het westen waren gevlucht naar het betrekkelijk veilige oosten. Jan ontpopte zich al snel tot manusje van alles. Hij regelde alle voetbalzaken en met zijn onvervalste Rotterdamse humor en accent was hij snel bekend bij velen. Hij vond werk in een drukkerij in Deventer. Jan had in Nieuwerkerk een halfbroer, Henk Bosch. In de zomerperiode kwam dit geweldige voetbaltalent naar Lemelerveld. Op de vele toernooien in de regio waar Lemelerveld aan deelnam, werd hij door alle tegenstanders gevreesd om zijn snelheid en balvaardigheid.

  Begin jaren 50 ontpopte zich in Lemelerveld een supervoetballer. Als zoon van schoenmaker Dollenkamp bleek Jan Dollenkamp een enorme aanleg te hebben voor het voetbalspel. Achter de schoenenzaak van Dollenkamp aan de Kerkstraat was het eerste voetbalveld. Als het gras te lang werd kwam een herder met zijn schaapskudde van de Lemelerberg om het gras weer kort te maken. Café Restaurant Reimink werd gebruikt om zich te verkleden. Na de wedstrijd konden de voetballers zich daar wassen onder de grote pomp. Café Restaurant Reimink was tot begin jaren zeventig het clubhuis. In 1974 kocht de vv Lemelerveld in Apeldoorn een voormalig barak van het zusterhuis van het ziekenhuis. Deze barak werd ingericht als kantine voor voetbal en handbal.

  De competities in de begin jaren 50, Lemelerveld had inmiddels drie senioren teams, verliepen succesvol. Het eerste elftal reikte tot de 2e klasse waarin het o.a. speelde tegen Rohda Raalte. Inmiddels was men verhuisd van het veld achter Dollenkamp naar “de Sikkensteege”, de huidige Nieuwstraat. Van de familie Reimink pachtte de Gemeente Ommen een perceel weiland waar men een prachtig veld met kleedkamers aanlegde. Door de emigratie van Jan Dollenkamp naar Canada en het vertrek van Henk Bosch naar Zweelo liepen de successen terug.

  De vereniging had middenjaren vijftig haar eerste juniorenteam met fanatieke voetballers zoals Gerard (broer) Waayerink en Gerrit van der Hoek. Door de naoorlogse geboortegolf steeg het aantal jeugdleden snel. Waren er in 1955 56 leden, binnen 10 jaar steeg dit tot 126. Door de aanwas ontstond er ruimtegebrek en werd op de plaats waar nu het 1e en 2e veld liggen een veld aangelegd in de lengterichting. Zaterdags speelden hier de juniorenteams en zondags was het handbalvereniging LHC die hier haar competitie speelde.

  Jaren 60

  In 1965 kocht de gemeente Ommen opnieuw een stuk grond van de erven Kingma en konden het huidige eerste en tweede veld worden aangelegd. Om geld in te zamelen onder de bevolking voor de bouw van de kleedkamers werd rond de jaarwisseling een oliebollenactie georganiseerd, jde eugdleden gaan langs de deuren gaan om de oliebollen te verkopen. Het blijkt tegenwoordig nog steeds een goed lopende actie te zijn en geeft de vereniging een financieel steuntje in de rug. Ook kwam er een trainingsveld met enkele lichtmasten, maar sportief gezien verliep het allemaal stukken minder. In 1965 degradeerde het eerste elftal naar de derde klasse van de afdeling Zwolle. Tijdens een emotionele jaarvergadering werd zelfs een voorstel gedaan om de vereniging op te heffen. Dat het niet zover kwam was te danken aan een drietal jongeren. Herman Sibelt, Ge Tijhaar en Jan Kleinlugtenbeld wisten de voorzitter ervan te overtuigen dat met meer jeugddoorstroming de successen vanzelf weer zouden komen. Ze kregen meer dan gelijk. Herman Sibelt bleek later van onschatbare waarde voor de club. Met de jongeren promoveerde Lemelerveld binnen enkel jaren naar de eerste klasse. Herman Sibelt nam de jeugd onder zijn hoede. Technisch en tactisch was de gedreven voetballer zijn tijd ver vooruit en daar plukte Lemelerveld later enorm de vruchten van.

  Met de komst van Deventenaar Jan Bulteel gooide Lemelerveld alle schroom van zich af. De trainer bracht verfrissende oefenstof en kreeg het eerste elftal, met Jos Herbrink en Harry Poelhekke opnieuw enkele jeugdige talenten, die Lemelerveld een vast plekje in de 4e klasse van de “grote” K.N.V.B. bezorgden. In 1972 bleek er opnieuw ruimtegebrek en werd aan de zijde van het zwembadlaantje een derde veld aangelegd met een groot trainingsveld. De groei ging gestaag door, meer jeugd en inmiddels een vijftal seniorenteams. Tevens werd er een damesvoetbaltak opgericht.

  In 1979 kwam er een einde aan het tijdperk Jan Hagedoorn. In een over volle zaal Reimink nam Jan afscheid en werd hij door Jo van Marle, toen nog voorzitter van de KNVB afdeling Zwolle onderscheiden voor al zijn verdiensten. Ook werd hij koninklijk gehuldigd. Hij werd opgevolgd door de Hans Ellenbroek.

  Jaren 80

  In 1980 groeide in Lemelerveld onder de sporters de wens voor een sporthal. Dat had enorme voeten in de aarde. De provincie Overijssel wilde subsidie verstrekken indien er een horecaonderkomen in de sporthal zou komen voor alle zaal-, en veldsporters. De voetbal zou dan opgaan in een omni-vereniging met volleybal en handbal. Dat zagen de voetballers totaal niet zitten. Men wilde haar eigen identiteit behouden. De emoties liepen zo hoog op dat voorzitter Jo Kemper en penningmeester Joop Mensink in het voorjaar van 1985 gedwongen werden af te treden. Een zwarte bladzijde in de geschiedenis.

  De festiviteiten rond het veertig jarig jubileum werden om voornoemde reden verplaatst naar het najaar. Rond alle perikelen beleefde Lemelerveld sportief gezien in 1985 zijn absolute hoogtepunt. Onder de bezielende leiding van trainer Herman Sibelt werd het seizoen 84-85 gedomineerd door de Oranje-Witten. Heino volgde op een punt en op de laatste speeldag viel de beslissing. Bijna 5000 mensen kwamen naar het gemeentelijk sportpark in Heino en na een bloedstollend spannende wedstrijd die in 1-1 eindigde kon de vlag in top. Lemelerveld werd kampioen in de 4e klasse H en promoveerde naar de derde klasse. Het feest was enorm!! Een deceptie volgde in oktober van dat memorabele jaar 1985. Jan Hagedoorn overleed na een periode van ziekte op 74 jarige leeftijd. Alle geplande feestelijkheden rond het 40 jarig jubileum werden afgelast.

  Herman Kleine Koerkamp was inmiddels gekozen als opvolger van voorzitter Jo Kemper. Met het nieuwe bestuur kwam snel overeenstemming en met de inzet van vele voetballeden verrees in 1985 een prachtige sporthal. Begin 1987 ging de oude zusterbarak tegen de vlakte en werd opnieuw met de geweldige inzet van vele leden een prachtig clubhuis gebouwd met een onderkomen voor de sporthalgebruikers en een voor de vv Lemelerveld. De voetballers kregen wat ze wensten: een eigen clubhuis. Dat Lemelerveldse voetballers niet kunnen stilzitten bleek enkele jaren later nog eens. Met het actiecomité als grote financiële steunpilaar werd in 1991 een grote tribune gebouwd.

  Enkele jaren later ging een lang gekoesterde wens in vervulling. De gemeente Ommen stelde geld beschikbaar voor de uitbreiding en grote renovatie van de kleedkamers op het sportpark. Vele handen werkten eendrachtig samen en bij de viering van het 50-jarig jubileum werd de opening verricht. Door de afgelasting van het 40-jarig jubileum werd bij het gouden feest extra uitgepakt. De jubileumcommissie organiseerde een prominentenavond, oud Ajax met o.a. Sjaak Swart speelde voor duizend toeschouwers een gezellige partij tegen het eerste elftal. Een grote reünie, de presentatie van het jubileumboek en een grote feestavond voor alle leden en vrijwilligers. De degradatie van het eerste elftal drukte de stemming enigszins.

  Opnieuw werd Herman Sibelt aangesteld als trainer en hij voerde Lemelerveld direct zonder al teveel ophef terug naar de derde klasse. Het seizoen 96-97 werd een roerig jaar. Al na enkele wedstrijden trok Herman Sibelt o.a. om gezondheidsreden zich terug, 2e trainer Harry Poelhekke nam de honneurs waar tot Lemelerveld de landelijke pers haalde door de net bij RKC Waalwijk ontslagen trainer Cees van Kooten aan te trekken. Onder de bekende Deventenaar ging Lemelerveld met sprongen vooruit. De vruchten plukte zijn opvolger Henk van Norel. Het seizoen 97-98 werd het kampioenschap behaald na een beslissingsduel in Heeten tegen Voorwaarts uit Twello. De inmiddels opgerichte sponsorcommissie organiseerde de bouw van een nieuwe entree op het sportpark. Naar een ontwerp van de hand van de heer Dijkslag werd met de medewerkers van de NIJL en vele andere vrijwilligers een sieraad voor het sportcomplex gebouwd. De 2e klasse werd niet bepaald een succes en na een jaar daalde de ploeg weer af naar de 3e klasse.

  In 2000 ging eindelijk na vele jaren van overleg het hoofdveld volledig op de schop. Een nieuwe bodem met korrelstructuur moest ervoor zorgen dat minder snel wedstrijden werden afgelast. Samen met de renovatie van het hoofdveld werden opnieuw in samenwerking met NIJL en Serco enkele fraaie nieuwe dug-outs geplaatst. Toch bleef het hoofdveld erg veel onderhoud vragen. In 2008 werd in het veld een sproei installatie aangelegd door Henk-Jan Endeman uit Lemele van de firma Leitech.

  Jan Hagedoorn

  In 1987 organiseerde toenmalig bestuurslid Anton Sibelt voor het eerst de Jan Hagedoorn Memorial als verenigingsdag voor alle senioren. De onderlinge wedstrijdjes met geheime uitslagen zorgden ervoor dat de JHM in meer dan 25 jaar is uitgegroeide tot dé vv Lemelervelddag van het jaar. In 2010 werd ook voor de jeugd een soort gelijke dag in het leven geroepen.

  Voetbalschool

  In 2005 werd met de oprichting van de voetbalschool een nieuwe loot aan de vereniging toegevoegd. De kersverse technische commissie bij de jeugdafdeling, onder aanvoering van oude bekende Herman Sibelt, zorgde voor een nieuw beleid. Belangrijkste item was dat elke speler speelt op zijn eigen niveau waarbij spelplezier de boventoon voert. Het door selecteren binnen de jeugdafdeling wierp enkele jaren later al zijn vruchten af. De A1 promoveerde in 2009, 2010 en 2011 van de 2e klasse naar de vierde divisie, een uniek gebeuren in de historie. Bij deze reeks successen van het A1 elftal mag de naam van trainer/coach Rudy Keijzer uit Raalte niet ontbreken.

  Naast alle positieve geluiden moet worden opgemerkt dat het aantal senioren teams in de jaren na de eeuwwisseling terugliep van 12 naar 8 teams. Dat had uiteraard ook consequenties voor de omzet in het clubhuis. Ook het damesteam ontkwam niet aan een terugval. Door een speelsters tekort, en het vinden van een goede opvolger van trainer/coach Hennie Heerink besloot het damesteam zich in 2009 aan te sluiten bij het damesteam van sportclub Lemele, eveneens competitie spelend op zaterdagmiddag. Vanuit de jeugd werd vanaf 2007 een meidenteam geselecteerd zodat in de toekomst weer een Lemelervelds damesteam competitie kan spelen.

  Renovatie sportpark

  Zoals in de hele historie al te lezen valt kan worden geconcludeerd dat Lemelervelders niet van stilzitten houden. Diverse jaren heeft het bestuur op allerlei fronten gelobbyd bij gemeentelijke overheden om de trainingsaccommodatie te verbeteren, het liefst in de vorm van een kunstgrasveld. Het trainen gedurende de wintermaanden in blubber en modder waren niet bevorderlijk voor de prestaties. Met de aandelenverkoop van Essent en Wavin kwamen er middelen vrij om in de gemeente Dalfsen diverse kunstgrasvelden aan te leggen. Veld 3 langs de Nieuwstraat ging in 2010 op de schop en werd een Wetraveld, ( wedstrijd/trainingsveld) met een uitstekend drainagesysteem dat ervoor zorgt dat er nagenoeg onder alle omstandigheden op getraind kan worden en eventueel als 4e veld kan worden belijnd. Op de doorgaans modderige trainingshoek werd in 2010 een prachtig kunstgrasveld aangelegd. De open structuur van sportpark zorgde ervoor dat al voor de officiële ingebruikname diverse voetballers in de vrije uurtjes het kunstgrasveld volop gebruiken.

  De sportieve prestaties kenden in de jaren na de eeuwwisseling ups en downs. Het eerste elftal speelde soms in de “Twentse” klasse 3 A, of in de derde klasse B. Via de nacompetitie werd na een ware thriller verloren van EVV Hengelo en degradeerde in 2005 naar de vierde klasse. Gelukkig is de veerkracht groot en onder leiding van oud eerste elftalspeler Harry Poelhekke werd al ruim voor het eind van het seizoen 2006-2007 in Holten de titel veilig gesteld. Lemelerveld hoort in de derde klasse. Trainer Jan Oosterwijk was van 2008 tot 2011 vier jaar lang de roerganger, maar behalve een periodetitel viel er weinig succes te melden. De lagere seniorenelftallen, met name het tweede elftal hadden moeite om een goed niveau te halen.

  In 2011 vond er een ware metamorfose plaats en stroomden maar liefst 8 jeugdspelers door naar de hoofdmacht. Arjen Kroes en Jeroen Schrijver waren tot het seizoen 2011-2012 vele jaren vaste steunpilaren. Oud prof Johan van den Berg sloot al in 2010 zijn actieve loopbaan af, net als Roy Tuink ging hij een treetje lager spelen. Het seizoen 2011-2012 begon veelbelovend, maar naarmate het seizoen vorderde bleek het jeugdige elan geen gewenst effect te hebben. Op de laatste speeldag degradeerde het eerste naar de 4e klasse H. Aan het eind van de competitie nam Anton Schrijver als assistent-scheidsrechter na 21 jaar afscheid van het eerste.

  Onderhoudsploeg

  Bezoekers van het sportpark staan vaak versteld over de keurige staat van onderhoud. Dat is te danken aan een grote groep vrijwilligers, de meesten genietend van VUT of pensioen die elke week weer ervoor zorgen dat het sportpark er schitterend bij ligt. Een van de mannen van het eerste uur, de heer Gerrit Zwinselman ontving voor zijn verdiensten voor o.a. de vv Lemelervelduit handen van de burgemeester van de gemeente Dalfsen in 2008 een Koninklijke onderscheiding. Beschouwend was dit een ook waardering richting Bert Boerdam, Jan Heerink, Jan Hofman die vanaf het begin bij de onderhoudsploeg betrokken waren.

  Sponsoring

  Wie aan sponsoring denkt bij de vv Lemelerveld, denkt al gauw aan het grote schilders-en afbouwbedrijf Lenferink. Al sinds 1987 is het bedrijf trouw verbonden aan de hoofdmacht.

  De sponsorcommissie breidde rond de eeuwwisseling haar activiteiten enorm uit. Met sponsorpakketten werden ondernemers naar het Heidepark gelokt en de grote opkomst bij het jaarlijkse sponsoruitje naar een betaald voetbalwedstrijd bracht vele ondernemers samen. Vlaggen, reclameborden, lichtkranten en tv schermen met reclame-uitingen in het clubhuis, stuwen Lemelerveld verder voort in de vaart der volkeren.

  Website

  In 1997 ging de website van de VV Lemelerveld online. Gerben Kroes en Bas Koerhuis staken vele, vele uren in de bouw, het resultaat was verbluffend, vele complimenten leverde het op en in de loop der jaren werden steeds meer items toegevoegd zoals de elftalpagina waar elk team de eigen statistieken kan bijhouden. Opvallend in vergelijk met andere sites is het actuele karakter. Medio 2012 is een nieuwe frisse website gelanceerd. Willem-Jan Weijdeman, Gerben Kroes en Mark Brok hebben de site ontworpen, gebouwd en van informatie voorzien.

  2011, dan toch samen

  In 1987 werden na vele strubbelingen twee aparte kantines gebouwd, een voor de sporthalgebruikers en één voor de vv Lemelerveld. Na bijna 25 jaar is er veel oud zeer verdwenen en met de bouw van een grote spelzaal aan de bestaande sporthal werd er opnieuw onderhandeld met sporthalgebruikers en voetbal. Vanaf het seizoen 2011-2012 maken de binnensporters gebruik van de voetbalkantine; de naam wijzigt in sportkantine, de voetballers blijven echter baas in eigen huis. In de prachtige lounge-ruimte is het goed vertoeven en de schitterende spelzaal zorgt voor meer mogelijkheden o.a. op het gebied van zaalvoetbal in de wintermaanden.

  Nieuwe voorzitter

  Herman Kleine Koerkamp trad in 1985 als voorzitter en opvolger van de heer Jo Kemper. 24,5 jaar later was dan daar zijn afscheid. Al enkele jaren eerder had hij zijn functie beschikbaar gesteld, ondanks alle verwoede pogingen lukte het niet een geschikte eerste man te vinden en kwam hij terug in functie. Op de jaarvergadering in 2010 werd afscheid genomen van een gedreven man die als een groots schipper, altijd met het oog voor de mens achter de voetballer, de juiste koers wist te varen. Met het aantreden van René Jansen, voorheen PR man van de club werd een waardig opvolger gekozen. Saillant detail: De oom van René, de heer Jo Jansen was de eerste voorzitter van de vv Lemelerveld en kun je stellen dat de nieuwe frontman wel uit het goede hout gesneden moet zijn.

  Bron: o.a. jubileumboek 50 jaar Lemelerveld onder redactie van Alex Huijsmans en Anton Sibelt. Aanvullingen door Anton Sibelt en Mark Brok.