• Wekenlang lagen de voetbalvelden er stil bij vanwege de maatregelen tegen het coronavirus. Maar nu zien we het eerste lichtpuntje om de verenigingsactiviteiten weer voorzichtig op te kunnen starten: op dinsdag 21 april 2020 heeft het kabinet besloten dat jeugd tot en met 12 jaar en van 13 tot en met 18 jaar vanaf 29 april weer georganiseerd en beheersbaar mag gaan trainen. Vanaf 11 mei mogen de seniorenteams ook weer trainen.

  Hoe pakken we dat op een veilige manier aan met elkaar?

  Met diverse commissies zijn we aan de slag gegaan met deze uitdaging. Voorop staat dat we gehoor willen geven aan de versoepelde maatregelen. Met andere woorden: voetbal voor de leden die dat mogen. Uiteraard, of helaas, kunnen we dat niet doen op de wijze die ons bekend is. Hiervoor hebben we het volgende bedacht:

  Algemeen

  • Blijf op de hoogte via onze website: www.vvlemelerveld.nl
  • We committeren ons aan het sportprotocol van het NOC*NSF: https://nocnsf.nl/sportprotocol 
   Door de link te gebruiken blijft dit actueel.
  • Als je ziek bent blijf je dus thuis
  • Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. Spreek elkaar hierop aan.
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 graden) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen gezinsleden weer naar buiten.
  • Is er iemand positief getest op corona in je gezin blijf dan twee weken thuis.
  • Het is een vraag aan de trainers of zij voor aanbod willen zorgen, dit zijn zij niet verplicht.
  • Het is een vraag van de trainer aan het team of zij willen deelnemen, dit is geen verplichting.
  • kleedkamers en kantine blijven dicht.
  • De teams t/m onder 13 kunnen weer trainen, waarbij ze niet per se de 1,5 meter afstand hoeven aan te houden.
  • De teams vanaf onder 15 t/m onder 19 en seniorenteams kunnen weer trainen, waarbij ze de 1,5 meter afstand dienen aan te houden. We blijven de teams handhaven kijkend naar het aanbod.
  • Trainers / begeleiders dienen te allen tijde 1,5 meter aan te houden, tenzij hun leeftijd anders toelaat.
  • Het heeft sterk de voorkeur dat kinderen zelf naar de training gaan. Als het echt niet anders kan mogen ouders kinderen brengen en halen. Ouders gaan na het brengen direct naar huis en blijven niet bij de training.
  • Er is een aangepast trainingsschema, zie vervolg document.
  • Er is een verplichte aangepaste routing op het sportpark, zie vervolg document.
  • Niet-leden kunnen meetrainen. Bij interesse kunnen zij mailen naar technischecommissie@vvlemelerveld.nl.
  • Niet-leden kunnen, na aanmelding en in overleg met de coördinator, meetrainen met een team naar gelang het aangepaste schema.
  • De gemeente is bevoegd gezag en kan goedkeuren of afkeuren.
  • Bij het niet naleven van de plannen kan de vereniging besluiten geen aanbod meer te organiseren.

  Veiligheid spelers

  • We hanteren het eerder genoemde sportprotocol.
  • Er is desinfectiemiddel beschikbaar op het sportterrein
  • We hanteren een minder frequent trainingsschema dan gebruikelijk
  • We hanteren een verplichte aangepaste routing op het sportterrein.
  • Er zijn in eerste instantie mensen aanwezig die kennis hebben van het plan en dit in goede banen leiden.
  • Hanteer de tijd, eerder dan 10 minuten vooraf de training aanwezig zijn is niet toegestaan voor spelers.
  • Hanteer de tijd, verlaat het terrein (en blijf niet hangen buiten) zo snel mogelijk na de training (max 10 minuten)
  • Neem zo min mogelijk spullen mee, overleg met je trainer wat te doen met de spullen
  • Volg de verplichte route (Bijgevoegd onder aan dit nieuwsbericht)

  Veiligheid trainers / begeleiders

  • We hanteren het sportprotocol
  • Er is desinfectiemiddel beschikbaar op het sportterrein
  • We hanteren een minder frequent trainingsschema dan gebruikelijk
  • We hanteren een verplichte aangepaste routing op het sportterrein
  • Er zijn in eerste instantie mensen aanwezig die kennis hebben van het plan en dit in goede banen leiden
  • Kom maximaal 30 minuten van tevoren op het sportpark ten behoeve van de training
  • Verlaat het sportpark zo snel mogelijk, met een maximum van 30 minuten na einde training
  • Maximaal 1 persoon in het ballenhok
  • Wees je bewust van hulpverlening: nood breekt wet, maar verleen bedachtzaam blessure hulp
  • Volg de verplichte route (Bijgevoegd onder aan dit nieuwsbericht)

  Aangepast trainingsschema

  • De coördinator van de betreffende lichting is aanspreekpunt voor organisatorische vragen
  • Het onderstaande trainingsschema is van toepassing vanaf 29-4
  • Trainingen vinden plaats op het kunstgrasveld en veld 2
  • Trainingen dienen in het tijdsblok plaats te vinden, maar hoeven niet perse 1,5 uur (bijvoorbeeld) te duren
  • Er is geen tijd gehanteerd tussen training voetbalschool – O13 1/2 aangezien het dezelfde leeftijdscategorie betreft (< 13 jaar)
  • In overleg met de coördinator kunnen trainingen op de bepaalde dag later plaatsvinden
  • In overleg met de coördinator is het mogelijk om in het weekend trainingen te organiseren
  • Er vinden geen keeperstrainingen plaats

  Kunstgras*
  Tijdstip / Dag Maandag Dinsdag    Woensdag    Donderdag    Vrijdag       Zaterdag    Zondag
  09:00 – 12.00                                         Voetbalschool
  JO8 t/m JO12
  Dames 1
  16.30 – 17.30                 Voetbalschool                                
  17.30 – 18.30 O12-1
  O11-1
  O11-2
  O11-3
  O10-1
  O10-2
  O10-3
  O10-4
          O15-1
  O15-2
  O8-1
  O8-2
  O8-3
  O9-1
  O9-2
                 
  17:30 – 19.00                 O13-1
  O13-2
                                 
  19:00 – 20.30 MO17
  MO19
  JO17-2
  JO17-1
          JO13-3
  JO15-3
  MO15                
  19.30 – 21.00                 JO19-1
  JO19-2
                                 
  Veld 2 (half veld per team)*
  Tijdstip / Dag    Maandag    Dinsdag    Woensdag    Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
  09:00 – 12.00                                                 1e
  2e
  19:45 – 21.15    8e    1e
  Za-2
  Veteranen HE
  Veteranen DA
  2e
  Dames 1
     5e                   

  * Na 30 mei zal het trainingsschema herzien worden omdat veld 2 dan gesloten wordt voor onderhoud.

  Overig

  • Via trainingsplanner zijn corona proof oefeningen te vinden.
  • Veld 2 en het kunstgrasveld zijn vanaf 29 april alleen open voor georganiseerde trainingen van de voetbalvereniging, een balletje trappen met vrienden / vriendinnen is nog steeds niet toegestaan.
  • Het wetraveld is gezaaid en daarom volledig gesloten.
  • Veld 2 is na 30 mei gesloten.
  • Mochten er vragen zijn vanuit trainers / begeleiders graag contact opnemen met coördinator.
  • Mochten er vragen zijn vanuit coördinatoren graag contact opnemen met Leon Cents.

  Verplichte route sportpark