Lidmaatschap

Aan- en afmelden en mutaties leden

Leden dienen zich middels het aanmeldingsformulier en uitschrijvingsformulier aan te melden dan wel uit te schrijven. Bij afmelden na 30 juni is men de contributie voor de eerste deel van het komend seizoen verschuldigd. Middels het mutatieformulier kunnen leden hun mutaties doorgeven.

Jeugdleden kunnen ook opgegeven worden door te bellen met de jeugdsecretaris Judith in ´t Veld, tel. 0572-371227.

Contributies

In onderstaand overzicht staan de bedragen voor het verenigingsjaar 2019/2020 weergegeven.

ContributieKledingleaseTotaal
Senioren
Spelend lid       188,10           50,20     238,30
Spelend lid 7 x 7       131,67           50,20     181,87
Trainend lid/schaduwspeler         94,05           25,10     119,15
Korting vrijwilliger*         94,05       94,05
Junioren (JO 14 t/m JO 19)       121,00           23,60     144,60
Korting vrijwilliger*         60,50       60,50
Pupillen (JO 6 t/m JO 13)         94,30           23,60     117,90
Voetbalschool
(indien ook zaterdag actief)         94,30           23,60     117,90

* Korting wordt verstrekt als het gehele seizoen structureel vrijwilligerswerk is gedaan en    wordt na afloop van het seizoen terugbetaald op het bij ons bekende bankrekeningnummer.

De contributie wordt 2x per jaar geïncasseerd in de maanden oktober (50%) en februari (50%).

We willen graag dat ieder lid middels een machtiging, de contributie en de kledingbijdrage via automatische incasso voldoet. Diegene die de contributie betaalt middels een acceptgiro wordt € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht in verband met extra kosten.

Wij verzoeken  u  vriendelijk om een verandering van bankrekeningnummer tijdig aan de ledenadministratie door te geven d.m.v. het mutatieformulier . Hiermee wordt veel extra werk voorkomen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.