• Asielopvang Lemelerveld

    Afgelopen week zijn we door de Gemeente Dalfsen ingelicht over de komst van een Asielopvang vanaf 14 januari aanstaande op Camping Heidepark. Uit ervaring met vergelijkbare opvanglocaties blijkt dat dit doorgaans geen grote impact heeft op de nabije leefomgeving. Omdat de locatie in de buurt is van ons Sportpark is er wel mogelijkheid dat er dingen iets anders zijn of voelen dan we gewend zijn. Per persoon verschilt hoe we hier tegenaan kijken en of er wel of geen zorg over is.

    Om hier zo goed mogelijk gezamenlijk mee om te gaan onderhouden we als verenigingen(voetbal, handbal, volleybal) korte lijnen met de betrokken partijen. Dit zijn o.a. de Gemeente Dalfsen, veiligheidsregio en coördinatie asielopvang.

    We willen jullie verzoeken om voorkomende situaties te melden bij David ten Broeke(06-29454903). Hij zal voor ons de vragen kanaliseren en actie ondernemen richting de instanties, zodat er snel indien benodigd extra (veiligheids)maatregelen kunnen worden getroffen.

    Verder nemen we als verenigingen het standpunt in om het beste van de situatie te maken en dat voorkomen beter is dan genezen. Daarom bieden we ook onze hulp aan en proberen we de mensen te betrekken bij wat wij doen indien hierin interesse is. Mocht je enthousiast zijn om hier een rol in te spelen dan mag je dit ook melden bij David. Wij gaan dan met SAAMWelzijn in contact over het bij elkaar brengen van vraag en aanbod.