Nieuwe voorzitter voor VV Lemelerveld

0

Tijdens de algemene Ledenvergadering van maandag 18 november jongstleden is Mark Brok benoemd tot voorzitter van VV Lemelerveld. Een jaar na het aftreden van René Jansen is de functie van voorzitter nu dan eindelijk weer vervuld.

Mark (foto) maakt al de nodige jaren deel uit van het bestuur van onze voetbalvereniging. Hij bekleedde acht jaar de functie van secretaris en was daarvoor ook nog één jaar bestuurslid PR. Doordat Mark nu is doorgeschoven naar de functie van voorzitter, kwam de functie van secretaris vrij. Miranda Hulsink is echter bereid gevonden om deze taak van Mark over te nemen. Zij werd tijdens de ledenvergadering benoemd tot secretaris en neemt zodoende zitting in het bestuur.

Het bestuur van onze vereniging is echter nog niet compleet, aangezien er tijdens de ledenvergadering ook bestuursleden afzwaaiden. Alfred Hulsman, die als sinds 2000 penningmeester was van onze vereniging, stelde zich niet herkiesbaar. In zijn lange bestuursperiode heeft hij van alles meegemaakt, maar de uitbreiding van ons sportpark met een kunstgrasveld en de bouw van de nieuwe spelzaal waren wat hem betreft de hoogtepunten.

Naast Alfred zwaaiden ook Hans Schoemaker en Bas Heerink af als bestuurslid. Hans trad na tien jaar in het bestuur terug. Vorig jaar stelde hij zich nog herkiesbaar, maar wel met de insteek dat hij tussentijds kon stoppen met zijn bestuurswerk. Hij gaf al aan dat hij echt niet bij de voetbal verdwijnt en dat hij zich volop in blijft zetten voor de kantine. Bas begon drie jaar geleden als PR-man in het bestuur en vervulde later de rol van bestuurslid verenigingszaken.

De functies van penningmeester en bestuurslid accommodatie zijn vooralsnog vacant. Ook wordt er nog iemand gezocht die namens de kantine zitting wil nemen in het bestuur. Belangstellende kunnen hun interesse kenbaar maken bij één van de huidige bestuursleden: Mark Brok, Miranda Hulsink, Gerard IJsseldijk of Peter Heerink.

De aftredende bestuursleden Hans, Alfred en Bas (v.l.n.r.) werden bedankt voor hun bewezen diensten.

Geef een reactie

*