Bestuur vv Lemelerveld allerminst blij om JOP

0

Het voorstel van het college van B&W voor het plaatsen van een jeugdontmoetingsplaats (JOP) valt bij het bestuur van vv Lemelerveld niet goed. Het voornemen van plaatsing van een hangplek voor jongeren op sportpark Heidepark door de gemeente Dalfsen is met initiatiefnemers en buurt besproken. De huidige locatie van de skatebaan net buiten het sportpark werd daarbij niet geschikt bevonden. De initiatiefnemers zeggen met de omgeving te hebben besproken, maar de voetbalvereniging heeft hier helemaal niets van vernomen. Sterker nog; voor de eerste twee bijeenkomsten was de voetbalvereniging niet eens uitgenodigd door wethouder Uitslag van sport, die ook de JOP in zijn portefeuille heeft. Na het eerste gesprek zijn diverse plaatsen op het sportpark aangedragen en door de gemeente onderzocht. Na de tweede bijeenkomst zijn criteria vastgesteld. Pas na deze bijeenkomsten is overleg geweest met de scouting en sportverenigingen. Wij hebben vervolgens direct aangegeven dit geen geschikte plek te vinden en het is dan ook teleurstellend te moeten constateren dat deze keuze toch is gemaakt door de wethouder van sport.

Voetbalvereniging Lemelerveld ziet de gekozen locatie achter de spelzaal en het scoutinggebouw niet als de beste plek. Een luchtfoto van de beoogde plek vind je hier. Ons sportpark ligt er altijd keurig verzorgd bij, daar is onze onderhoudsploeg heel druk mee. Wekelijks ontvangen we van diverse bezoekende verenigingen diverse complimenten voor de orde en netheid op ons sportpark. Het plaatsen van de JOP op ons sportpark zal niet motiverend werken.

Ervaringen in andere dorpen leren bovendien dat er risico’s zijn op zwerfvuil en vernielingen en oneigenlijk gebruik van materialen uit de omgeving ligt op de loer. Ondanks toezeggingen dat er voldoende toezicht zal zijn, dat er afspraken zijn gemaakt met de jongeren en de goede contacten van het jongerenwerk en politie met de initiatiefnemers, ziet de voetbalvereniging de beoogde plek niet zitten. Onze voorkeur gaat daarom uit naar een plek buiten het sportpark Heidepark.

Namens het bestuur vv Lemelerveld,

Mark Brok
Secretaris

 

 

Geef een reactie

*