Teamindeling Jeugd 2018-2019

0

Beste jeugdleden en ouders,

De Teamindeling Jeugd 2018–2019 is bekend. Bij het publiceren van de teamindeling willen wij jullie graag meer inzicht geven in wat er het afgelopen jaar zoal gespeeld heeft op het gebied van voetbalzaken.

In het kader van het project ‘Bestuurlijke vernieuwing’ binnen de vereniging heeft het bestuur een nieuw organogram gemaakt met de gedachte dat bestuurders vooral moeten besturen en zich niet of nauwelijks bezighouden met operationele taken in commissies. Een van de nieuwe functies binnen het bestuur is bestuurslid voetbalzaken. De opdracht van dit bestuurslid is een nieuw technisch beleidsplan opstellen en de organisatie hierop aanpassen.

Er is in juni 2017 een projectgroep ‘technisch beleid VVL’ gestart. Deze groep heeft gebrainstormd over een vernieuwd technisch beleidsplan met aangepaste organisatie. Dit leverde veel positieve discussies, energie en ideeën op. Er is een nieuw organogram
‘voetbalzaken’ ontstaan met een Technische Commissie (TC) (voor senioren en jeugd),
Jeugdcommissie (JC), Seniorencommissie, Dames/meisjescommissie en een Medische Commissie.

Bij de creatie van het vernieuwde organogram is gekeken naar de wijze waarop er het beste aandacht besteed kan worden aan ieder voetballend lid, naar het nog beter opleiden van spelers, een verbeterde organisatie en het verspreiden van taken om ‘werkdruk’ bij commissieleden te verlichten. Na het samenstellen van het organogram is gestart met het invullen van nieuwe en/of vrijgekomen functies. Het vernieuwde organogram is inmiddels behoorlijk gevuld. Het vinden van personen gaat goed en we hebben de vaart er goed in weten te houden. De verwachting is dat alle functies voor het nieuwe seizoen ingevuld zijn. Wij zijn ons ervan bewust dat er bij zo’n proces ook zaken minder goed zijn gegaan.

Om op gepaste wijze aandacht te besteden aan ieder voetballend lid, zijn er functies toegevoegd. Zo willen wij door middel van een Hoofd Opleidingen meer aandacht schenken aan de individuele ontwikkeling van onze jeugdspelers ten behoeve van (uiteindelijk) de prestaties van het eerste elftal, tweede elftal en dames 1. Met het creëren van een nieuw technisch beleidsplan (nog in ontwikkeling) willen wij hetzelfde doel nastreven. Door het herstructureren van functies verwachten wij beter zorg te kunnen dragen voor wensen van onze leden.

Waar voorheen één coördinator de teamindeling en organisatie maakte voor de gehele JO19 of JO17, zien wij meer in één Technisch Coördinator (TC) voor JO17-1 & JO19-1 en één Jeugdcoördinator (JC) voor JO17-2/3 & JO19-2/3. Hierbij heeft de TC meer tijd en aandacht voor de technische ontwikkeling van individuele spelers en de JC meer aandacht voor de organisatie rond de teams.

Ook het meisjesvoetbal is besproken. Om het meisjesvoetbal verder te stimuleren is ervoor gekozen om te streven naar volledige meisjesteams per leeftijdscategorie. Dit past ook bij de sociale functie die wij als vereniging hebben in deze gemeenschap. Wij verwachten daardoor op termijn ook een toename van het aantal speelsters. Op dit moment laten de aantallen het nog niet toe om (veel) volwaardige teams te creëren in alle leeftijdscategorieën. Zowel de Technische Commissie als de Jeugdcommissie hoopt in het seizoen 2019–2020 al een stijging te zien. Hiermee is niet gezegd dat meisjes niet meer bij jongens kunnen voetballen. Uitzonderingen blijven mogelijk. Wanneer er aanleiding is om een speelster te laten spelen in een jongensteam, zullen de commissies dit per individu bekijken.

Wij kunnen ons voorstellen dat de teamindelingen vragen oproept. Uiteraard staan wij u graag te woord. Contact kan gezocht worden via voetbalzaken@vvlemelerveld.nl. Mocht u enthousiast, of wellicht minder enthousiast, zijn over de vernieuwde opzet, kan er eveneens contact gezocht worden. Mensen die mee willen denken, zijn altijd welkom. Dit geldt natuurlijk ook voor mensen die mee willen doen.

Sportieve groet,

Gerard IJsseldijk
Bestuurslid voetbalzaken

De teamindeling is hier te vinden.

 

Geef een reactie

*