Statement bestuur VV Lemelerveld

0

Beste leden en ouders/verzorgers van jeugdleden,

Voetbal is mooi hè? Dat is onder meer te danken aan de inzet van de vele vrijwilligers. Zij zetten zich telkens weer met veel energie in voor onze vereniging. Hierdoor is het voor iedereen mogelijk om te genieten van deze mooie sport.

Soms loopt het echter anders…

Als bestuur van deze mooie vereniging willen wij graag duidelijk maken dat er binnen onze vereniging een structuur en beleid is uitgezet. Deze wordt door de verschillende commissieleden uitgedragen en zij handelen hiernaar. Op deze manier proberen wij het voor iedereen goed te doen. Uiteraard lukt dit niet altijd. Wij blijven onze commissieleden echter altijd ondersteunen in de keuzes die zij maken.

Het kan dan ook niet de bedoeling zijn dat benoemde vrijwilligers, die weloverwogen en gedeelde keuzes maken, hier op persoonlijke titel over worden aangevallen. Helaas lijkt het erop dat dit steeds meer het geval is. Ja ja, ook binnen onze vereniging.

Hier trekken wij als bestuur dan ook een lijn. Deze lijn dient niet overschreden te worden. Personen die de boodschap overbrengen bij beslissingen voeren hun taak uit in het belang van de vereniging, teams, leden en het sportplezier van iedereen binnen onze club. Wij vragen een ieder dan ook deze keuzes te respecteren. Wij begrijpen dat niet iedereen het altijd eens is met beslissingen en dit mag ook aangegeven worden. Doe dit alleen wel op een respectvolle manier en beschadig mensen niet op persoonlijke titel. Dit is echter wel gebeurd.

Doordat de persoon in kwestie het niet langer kan verkroppen telkens op persoonlijke titel aangevallen te worden en hier steeds meer moeite mee heeft, legt hij zijn vrijwilligerstaken neer. Dit betreuren wij als bestuur. Willen we dit met elkaar? Wij denken van niet! Laat een ieder in zijn waarde en laten we samen genieten van de sport die wij en onze kinderen zo graag beoefenen!

Bestuur VV Lemelerveld

Geef een reactie

*