Wat zijn de regels betreft het kunstgrasveld?

Op moment dat de vereniging geen gebruik maakt van de velden, zijn deze met juiste schoeisel beschikbaar voor ongeorganiseerd, recreatief gebruik. Voor georganiseerd gebruik (bv toernooi van of in samenwerking met derden) van het kunstgrasveld moet men contact op te nemen met de voorzitter van de commissie Algemene zaken.

Overige regels
– Fietsen moeten aan de achterzijde van de spelzaal worden geplaatst.
– Gebruikte doeltjes weer op de plaats van bestemming zetten.
– Niet in de netten hangen of klimmen.
– Afval, lege flesjes en blikjes in de afvalbakken gooien.

Laten we het sportpark vooral netjes houden.

Posted in: Sportpark