Hoeveel bedraagt de contributie?

Op de website onder het menu-item Clubinfo staat Lidmaatschap. Hier staat alle informatie met betrekking tot lidmaatschap, zoals contributie en bijdrage leasekleding.

Posted in: Ledenadministratie