Algemene zaken

De commissie Algemene zaken is verantwoordelijk voor de medische verzorging, wedstrijdsecretariaat Senioren, de toernooicommissie, de scheidsrechterscommissie, materiaalbeheer en kleedkamergebruik.

Medische verzorging

 • Zorg dragen voor de aanwezigheid, op herkenbare en bekende plaatsen, van de noodzakelijke materialen.
 • Beheren van de materialen voor de medische verzorging en begeleiding.
 • Deskundigheidsbevordering t.a.v. EHBO en reanimatie.
 • Verantwoordelijk voor het naleven van de voorschriften op dit gebied.

Wedstrijdsecretariaat Senioren

 • Organiseren van wedstrijden in de oefenperiode, vastleggen van de noodzakelijke ruimtes, regelen van scheidsrechter etc.
 • Samen met de medegebruikers van de sporthal zorgen voor een evenwichtige urenverdeling.
 • Samenstellen en publiceren van de wekelijkse wedstrijdoverzichten.
 • Contact onderhouden met anderen, zoals KNVB, andere clubs en elftallen ten aanzien van wijzigingen en/of aanvullingen op het programma.
 • Indelen van de velden voor wedstrijden.

Toernooicommissie

 • Organiseren van (senioren)toernooien.

Scheidsrechtercommissie

 • Zorg dragen voor scheidsrechter en/of grensrechter voor die wedstrijden waar dit niet door de KNVB wordt verzorgd.

Materiaalbeheer en kleedkamergebruik

 • Het op verantwoorde wijze beheren van de training- en spelmaterialen en zo nodig zorg dragen voor vervanging of aanvulling.
 • Indelen en beheren van de kleedkamers en het melden van de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden.
 • Het verzorgen van de begeleiding voor, tijdens en na de wedstrijden.

Voorzitter

Jesper Kleine Koerkamp
Telefoon: 06 233 040 58
wedstrijdsecretaris-sr@vvlemelerveld.nl